Nhà môi giới

Kinh doanh với Brightwin Securities và Finance

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Brightwin Securities và Finance là tạo ra một mạng lưới các đối tác trên khắp thế giới. Việc thực hiện mục tiêu này được dựa trên sự phát triển của Chương trình giới thiệu Nhà môi giới linh hoạt và được cân nhắc kỹ lưỡng và Chương trình danh hiệu trắng cho đối tác cho phép các đối tác khu vực của chúng tôi tham gia vào việc kinh doanh siêu lợi nhuận này.

Chương trình IB được phát triển để cho phép chia sẻ hoa hồng với các đối tác kinh doanh đủ điểu kiện (cả cá nhân và tổ chức) cho việc giới thiệu khách hàng đến Brightwin Securities và Finance. Chương trình Giải pháp Danh hiệu trắng của chúng tôi là lí tưởng cho các công ty muốn bắt đầu trong thế giới Forex bằng việc sở hữu kinh doanh riêng của họ, trong khi chúng tôi cung cấp cho họ 1 giải pháp chìa khóa trao tay hoàn chỉnh dựa trên chuyên môn của chúng tôi, thương hiệu và kênh toàn cầu. Chúng tôi, tại Brightwin Securities và Finance đánh giá cao đối tác khu vực của chúng tôi và chương trình chia sẻ doanh thu của chúng tôi là một trong những đỉnh cao, nếu không phải là hấp dẫn nhất trong ngành công nghiệp.

Như 1 IB làm việc với Brightwin Securities và Finance, bạn sẽ có cơ hội để giới thiệu khách hàng của bạn với 1 chiếc bè toàn bộ các sản phẩm tài chính trực tuyến như C Futures, Spot FOREX, FOREX Options, CFDs và cổ phiếu.

Join Now