Đại lí

Liên kết kinh doanh là một trong những chương trình liên kết tài chính lâu dài và thành công nhất trên thế giới. Hàng triệu đô la tiền hoa hồng được trả cho Đại lí kinh doanh để mang khách hàng đến với giao dịch tiền tệ, hàng hóa và các chỉ số tại Brightwin Securities và Finance.

Như là một đại lí kinh doanh bạn quảng bá dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi thưởng cho bạn với mỗi nhà giao dịch mới mà bạn mang về. Tiếp thị đại lí kinh doanh là một phần không thể thiếu trong chiến lược tiếp thị trực tuyến của công ty và chúng tôi làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng các đại lí của chúng tôi có sự chuyển đổi cao, thanh toán nhanh chóng và những công cụ họ cần để thành công.

Có rất nhiều cách để thúc đẩy như thay đổi việc kinh doanh hiện tại của bạn hoặc bạn có thể xây dựng kinh doanh tiếp thị trực tuyến/ ngoại tuyến với sự hỗ trợ của chúng tôi. Quảng cáo có thể được thông qua trang web lưu lượng truy cập cao, blog, trang Facebook hoặc mặt đối mặt tại quán cafe. Có nhiều cách để tiếp thị, cho chúng tôi biết những gì bạn cần và chúng tôi sẽ làm việc với bạn để phát triển 1 giải pháp chiến thắng. Những bạn muốn được liên kết kinh doanh với chúng tôi có thể liên lạc với chúng tôi tại customerservice@brightwinsecurities.com

Join Now